Jesteśmy szkołą, która umiejętnie przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, wychowuje  opierając się na chrześcijańskim systemie wartości i kształci wybierając to, co najlepsze z dorobku swego i innych narodów

Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji

Dnia 19 maja 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan a Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Celem porozumienia m. in. jest:

  • działanie na rzecz promocji kształcenia zawodowego,
  • współpraca w zakresie doradztwa zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • promowanie kierunków ksztacenia zapewniających zatrudnienie na lokalnym rynku pracy oraz kreowanie wizerunku absolwenta-pracownika,
  • udostępnianie swojej wiedzy, doświadcznia i baz danych dla osiągnięcia zakładanych celów.

Porozumienie wyżej wymienionych instytucji podpisali: Ryszard Andres - dyrktor Gimnazjum nr 2, Maciej Ślęzak - dyrektor Oddziału TSSE oraz Piotr Żyjewski - dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach współpracy zobowiązuję się do objęcia patronatem Gimnazjum nr 2  oraz CEZ, bedzie wspierać strony w zakresie współpracy z przemysłem i środowiskiem lokalnym oraz będzie pozyskiwała środki finansowe na realizację postanowień porozumienia.

Nasze gimnazjum najlepsze!

W dniu 15 maja 2015 roku odbył się XVI Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej. Nasze gimnazjum reprezentowali:

  • Wojciech Korniak z klasy 3 a - indywidualnie III miejsce
  • Bartosz Stec z klasy 2 b - indywidualnie IV miejsce
  • Krystian Wdowiak z klasy 3 a - indywidualnie V miejsce

Z wielką radością informujemy, że nasza drużyna wywalczyła zaszczytne I miejsce!


Uczniowie w nagrodę za swą wiedzę i zaangażowanie otrzymali cenne nagrody.

Serdecznie gratulujemy uczniom i opiekunowi, pani Wiesławie Bednarzewskiej.