Jesteśmy szkołą, która umiejętnie przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, wychowuje  opierając się na chrześcijańskim systemie wartości i kształci wybierając to, co najlepsze z dorobku swego i innych narodów

„Otrzęsiny” klas pierwszych

22 października w naszym gimnazjum odbyły się „otrzęsiny” klas pierwszych.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów gimnazjum, musieli sprostać zadaniom, które zostały przygotowane przez ich starszych kolegów z Samorządu Uczniowskiego.

Między innymi, musieli rozpoznać swoich wychowawców na zdjęciach z dzieciństwa, odpowiedzieć na pytania związane ze szkołą, dokończyć słowa znanych piosenek, rozpoznać fragmenty znanych seriali, wykonać zadania sprawnościowe i wypić po szklance soku z cytryny!

Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami, p. Agnieszką Matusiak i p. Beatą Lipiarz. Po „otrzęsinach” wszyscy uczniowie gimnazjum wzięli udział w dyskotece. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszym gimnazjum będzie dla pierwszaków tak radosny, jak ten!

Życzymy samych sukcesów.

Nagrodzeni nauczyciele i uczniowie

Dnia 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej też okazji dyrektor Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli wręczył nagrody nauczycielom, którzy wyróżnili się w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Nagrody otrzymali:

Bat Anna, Bednarzewska Wiesława, Kocik Halina, Kosidlak Małgorzata, Ludjan Iwona, Mazurek Anna, Nowak-Kędziorek Urszula, Pawlina Agnieszka, Roczniak Małgorzata, Skiba Tamara, Stec Irena, Szuba Elżbieta, Tworek Ludmiła.

W tym samym dniu w gmachu Biblioteki Międzyuczelnianej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom i absolwentom naszej szkoły, którzy osiągneli bardzo dobre wyniki w nauce oraz zajęli wysokie lokaty w konkurasach wojewódzkich i ogólnopolskich.


Pan Waldemar Ludian został uhonorowany Nagrodą Prezydenta za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!