Jesteśmy szkołą, która umiejętnie przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, wychowuje  opierając się na chrześcijańskim systemie wartości i kształci wybierając to, co najlepsze z dorobku swego i innych narodów

Uwaga!

26 czerwca 2015 roku:

godz. 700 Msza Święta w Bazylice Mniejszej MBKP

godz. 815 klasy III

godz. 1000 klasy I i II

Podziękowanie

W maju i czerwcu uczniowie klasy III b w ramach zajęć "Świadoma młodzież częścią społeczeństwa" uczestniczyli w wrsztatach metodycznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz rozprawach sądowych.

Wyżej wymienionym instytucjom dziękujemy za bardzo dobrą współpracę i okazaną życzliwość.