Jesteśmy szkołą, która umiejętnie przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, wychowuje  opierając się na chrześcijańskim systemie wartości i kształci wybierając to, co najlepsze z dorobku swego i innych narodów

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Dnia 1 września 2015 roku otworzyliśmy w naszym gimnazjum nowy rok szkolny.

Podczas akademii powitaliśmy nowego wicedyrektora, pana Mateusza Nowaka.
Naukę w naszej szkole rozpoczęło 96-ciu uczniów klas pierwszych, którzy w ciepłych słowach zostali powitani przez dyrekcję i wychowawców.


Całej społeczności uczniowskiej życzymy wielu sukcesów w nauce, miłych przeżyć i wrażeń, a nauczycielom siły, zdrowia i owocnej pracy.

Wykazy podręczników

Wykazy podręczników na rok szkolny 2015 / 2016

 w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II